• Call : 972825769 - 697764194
 • ca
 • es
 • fr
 • en
 • ru

mosquetoUTILITZEM MOSQUETONS INTEL.LIGENTS…

Consisteix en un equip de protecció individual concebut especialment per activitats d’oci en alçada d’acord a la directiva 89/686/CEE. Es composa de 2 connectors i un cap que integren 3 nivells de seguretat: Detecció de l’ancoratge metàl·lic (mitjançant un imant), gallet de desbloqueig segur i sincronització de la obertura/tancament. El cap inclou un bucle destinat a unir-se amb l’arnés conforme a la norma EN12277. Més info. 

Amb aquests mosquetons és impossible quedar deslligat!

 

 

La seguretat és una prioritat i per aquest motiu ens regim per unes estrictes normes de seguretat
 • El nostre parc es regeix per les normes europees UNE EN 15567-1 pel que fa a la construcció i UNE EN 15567-2 pel que fa a l’explotació. La construcció i tot el material utilitzat en les nostres instal·lacions són acreditats cada any per la certificació d’una auditoria externa conforme a la normativa europea.
 • Cada any també es realitza un estudi fitosanitari amb un complert diagnòstic de la salut i resistència dels arbres afectats per la construcció.
 • Preservar els valors ecològics del bosc és el nostre principal objectiu i per això tant l’entorn, com la senyalització de camins i el fet de no utilitzar cap element metàl·lic per no perjudicar els arbres ni el seu creixement, són qüestions fonamentals per nosaltres.
 • Totes les subjeccions s’han realitzat mitjançant sistemes de pressió i s’ha protegit també l’escorça dels arbres amb protectors de fusta tractada.
 • La qualitat i la seguretat de les instal·lacions i els equips han estat certificats per una empresa auditora externa.
 • Els nostres monitors et proporcionaran a tu i als teus fills l’equip de protecció individual EPI obligatori. Un cop estigueu equipats els nostres monitors us explicaran a l’àrea de breefing o d’iniciació les normes de seguretat per tal de que tu i els teus fills pogueu progressar de manera segura per les plataformes i els jocs.
 • En tot moment hi haurà un monitor que, des del terra, supervisarà en tots els circuits les maniobres de seguretat dels usuaris i el correcte funcionament de l’activitat.
 • Tots els circuits i el material són revisats diàriament abans de l’obertura del parc.